เพราะอะไรทำไม โลกถึงร้อนขึ้น

เพราะอะไรทำไม โลกถึงร้อนขึ้น

การเพิ่มอุณหภูมิของโลกหรือที่เรียกว่า “โลกร้อนขึ้น” เป็นผลมาจากผลกระทบของกิจกรรมมนุษย์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน, ซึ่งมีหลายปัจจัยที่ส่งผลในการเพิ่มอุณหภูมิโลก. นี่คือบางปัจจัยที่สำคัญ:

 1. การเผาไหม้เชื้อเพลิง:
  • การใช้เชื้อเพลิงหลายประการ, เช่น น้ำมัน, ถ่านหลุม, และก๊าซธรรมชาติ, ทำให้ปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ที่ส่งผลในการกระตุ้นอุณหภูมิของโลก.
 2. การเปลี่ยนแปลงในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก:
  • การก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในปริมาณของก๊าซเรือนกระจก, ซึ่งเป็นผลมาจากกิจกรรมอุตสาหกรรม, การเปลี่ยนแปลงในการใช้พลังงาน, และการเปลี่ยนแปลงทางปัญญาการเกิดขึ้น.
 3. การทำลายป่า:
  • การตัดต้นไม้และการทำลายป่าส่งผลในการลดจำนวนต้นไม้ที่สามารถดูดซับ CO2 ได้.
  • การทำลายป่าส่งผลในการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการสะสมความร้อน.
 4. การเปลี่ยนแปลงทางทะเล:
  • การเปลี่ยนแปลงทางทะเลและการละเมิดกระบวนการทางทะเลส่งผลให้น้ำทะเลเปลี่ยนแปลงในอุณหภูมิ.
  • การละเมิดแผ่นน้ำแข็งทะเลส่งผลในการเพิ่มระดับน้ำทะเล.
 5. การทำลายชีวิตทะเล:
  • การทำลายชีวิตทะเล, เช่น ปฏิกูลทะเลและป่าตัดต้น, มีผลในกระบวนการที่เรียกว่า “การดำเนินการสึนามิ” ทำให้น้ำทะเลกลายเป็นกระจก.
 6. การเปลี่ยนแปลงทางแอร์โรซอล:
  • การเปลี่ยนแปลงทางแอร์โรซอล, ซึ่งเกิดจากกิจกรรมที่มีการปล่อยก๊าซพิษเป็นอย่างมาก, มีผลในการเพิ่มอุณหภูมิทางแอร์โรซอล.
 7. การเปลี่ยนแปลงในระบบแหล่งน้ำ:
  • การเปลี่ยนแปลงในระบบแหล่งน้ำ, ซึ่งส่งผลให้การแพร่ระบาดของไฟป่ามากขึ้นและลดปริมาณน้ำในแม่น้ำและทะเล.

การเพิ่มอุณหภูมิของโลกเป็นปัญหาซับซ้อนที่ผลิตโดยหลายปัจจัยที่แบ่งปันและมีผลกระทบต่อกัน. การรับรู้และการกระทำเพื่อลดอิทธิพลที่ส่งผลต่อการเพิ่มอุณหภูมิของโลกเป็นสิ่งที่สำคัญในการปกป้องสิ่งแวดล้อมและชีวิตบนโลก