สูตรนมเด็ก แต่ละช่วงวัย เรื่องสำคัญที่แม่ต้องรู้

องค์การอนามัยโลก ( WHO ) รวมทั้งกระทรวงสาธารณสุขของไทย ส่งเสริมให้ทารกแรกเกิดถึง 6 เดือน ดื่มนมแม่อย่างเดียวโดยไม่ป้อนน้ำและอาหารเสริม และสำหรับลูกรักวัย 6 เดือนขึ้นไปต้องดูแลให้ได้รับอาหารเสริมตามช่วงวัยที่เหมาะสมและหลากหลายมีสารอาหารครบถ้วนทั้ง5หมู่ ที่สำคัญดูแลให้ลูกดื่มนมตามปริมาณที่ร่างกายต้องการ และเลือกสูตรนมให้เหมาะสมตามช่วงวัยด้วย เพราะนมผงสำหรับเด็กแต่ละช่วงวัยประกอบด้วยสารอาหารและปริมาณที่แตกต่างกัน คุณพ่อคุณแม่มืออาชีพอย่างคุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับนมแต่ละสูตร รวมถึงการให้นมลูกแต่ละช่วงวัยในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อให้ลูกได้รับสารอาหารครบถ้วน เพื่อเสริมสร้างการเจริญเติบโตของร่างกายและบำรุงสมองให้ฉลาด พัฒนาการสมวัย ดังนี้

ปริมาณนมเด็กที่ลูกต้องการ
ทารกควรให้กินนมแม่อย่างเดียวถึงอายุ 6 เดือน หรือถ้าไม่ได้กินนมแม่ควรใช้นมสูตร 1 แทน โดยใน 3 เดือนแรกให้กินนมทุก 3 ชั่วโมง หรือวันละ 8 ครั้ง ช่วงอายุ 3-4 เดือนขึ้นไป ควรให้นมทุก 4 ชั่วโมง หรือวันละ 6 ครั้ง และเริ่มให้อาหารเสริมเมื่ออายุ 6 เดือน คุณแม่ไม่ควรให้ลูกได้รับนมมากเกินไป

ความจุของกระเพาะอาหารกับปริมาณนมของทารก
ความจุของกระเพาะอาหารทารกมีขนาดจำกัด และจะขยายมากขึ้นตามช่วงวัย ดังนี้
อายุ 1-2 วัน ความจุของกระเพาะอาหาร 5 – 7 ซีซี
อายุ 3 วัน ความจุของกระเพาะอาหาร 20 – 30 ซีซี
อายุ 10 วัน ความจุของกระเพาะอาหาร 60 – 80 ซีซี
อายุ 0 – 2 เดือน ความจุของกระเพาะอาหาร 90 – 150ซีซี
อายุ 3 – 5 เดือน ความจุของกระเพาะอาหาร 150 – 200 ซีซี
อายุ 6 – 8 เดือน ความจุของกระเพาะอาหาร 237 ซีซี

การให้ลูกดื่มนมมากเกินไป อาจทำใหลูกเเน่นอึดอัดท้อง ไม่สุขสบายร้องกวน โยเย กุมารแพทย์แนะนำควรเริ่มให้อาหารเสริมเมื่ออายุ 6 เดือนและดื่มนมควบคู่ไปด้วย เมื่ออายุครบ1 ปี ลูกควรได้รับนมตามช่วงวัยและอาหาร 5 หมู่ครบ 3 มื้อ

นมผงเด็กแต่ละสูตรแตกต่างกันอย่างไร

นมสูตร 1 หรือ นมผงดัดแปลงสำหรับทารกวัยแรกเกิด – 1 ปี
มีการดัดแปลงให้มีส่วนประกอบใกล้เคียงนมแม่ โดยเฉพาะโปรตีน จะต้องมีปริมาณใกล้เคียวนมแม่คือ 1.3กรัม ต่อ100 มล. และเติมไขมันที่ย่อยง่าย พร้อมสารอาหารอื่นๆ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสมองและภูมิคุ้มกัน คุณแม่ควรดูแลให้ลูกได้รับนมในปริมาณที่เหมาะสม ตามที่ร่างกายต้องการ
เคล็ดลับการเลือกนมผงสูตร1เพื่อลูกรัก : เลือกนมที่มาจากกระบวนการสร้างน้ำนมแบบ อะโพไครน์ (APOCRINE) เช่นเดียวกับนมแม่ ซึ่งมีสารอาหารจากธรรมชาติในปริมาณสูง

นมสูตร 2 หรือ นมเด็กดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับเด็กวัย 6 เดือน – 3 ปี
มีการเพิ่มปริมาณโปรตีน แคลเซียมและฟอสฟอรัสจากสูตร1 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และรองรับความต้องการการใช้พลังงานจากการเคลื่อนไหวของเกล้ามเนื้อที่เพิ่มขึ้น คุณแม่ควรดูแลให้ลูกได้รับนมในปริมาณที่เหมาะสม ตามที่ร่างกายต้องการ
เคล็ดลับการเลือกนมสูตร2 เพื่อลูกรัก : เลือกนมที่สารอาหารครบถ้วนและย่อยง่าย เช่นมี CPP โปรตีนนุ่ม ย่อยง่าย สบายท้อง และมีสารอาหารช่วยพัฒนาสมองและภูมิคุ้มกัน

นมสูตร 3 หรือ นมผงสำหรับเด็กวัย 1 ปีขึ้นไป และทุกคนในครอบครัว
มีการเพิ่มปริมาณโปรตีนให้มากขึ้นจากเดิม มีวิตามินและแร่ธาตุเพื่อช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางสมอง เสริมสร้างกระดูกให้เเข็งแรง และการเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวอย่างมีประสิทธิภาพ ลูกควรได้รับนมปริมาณที่เหมาะตามที่ร่างกายต้องการ
เคล็ดลับการเลือกนมเด็กสูตร3 เพื่อลูกรัก : ควรเป็นนมที่ย่อยง่าย ไม่ทำให้ท้องผูก และช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน เสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรง ช่วยในการพัฒนาสมอง มีรสชาติดี หอมอร่อย และดื่มง่าย