เว็บสมัครงาน : กับเทคนิคหาคนทำงานได้ไวที่ HR ยุคใหม่ควรรู้

เว็บสมัครงาน : กับเทคนิคหาคนทำงานได้ไวที่ HR ยุคใหม่ควรรู้

ชื่อตำแหน่งงาน

ส่วนที่สำคัญที่สุดของประกาศงานอย่าง ชื่อตำแหน่งงาน เป็นสิ่งที่ไม่ควรพลาด ซึ่งชื่อตำแหน่งงานที่ดีควรแสดงให้เห็นถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งนั้น ๆ ได้อย่างชัดเจน และควรเลือกใช้ชื่อที่เข้าใจง่ายในคนหางานหมู่มาก เพราะชื่อตำแหน่งเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญเวลาที่คนหางานต้องการค้นหาตำแหน่งงานว่าง และเป็นสิ่งแรกที่สามารถสร้างความประทับใจให้กับตำแหน่งงานนั้น ๆ ได้ เช่น วิศวกรโยธา, เจ้าหน้าที่จัดซื้อ, HR Payroll หรือวงเล็บรายละเอียดเพิ่มเติมเล็กน้อยไว้หลังชื่อตำแหน่งก็ได้ เช่น หัวหน้าฝ่ายผลิต (งานครัว), เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา (เครื่องสำอาง/อาหารเสริม), Web Programmer

หน้าที่และงานที่ต้องรับผิดชอบ

รายละเอียดของหน้าที่และงานที่ต้องรับผิดชอบควรประกอบไปด้วยวัตถุประสงค์ สิ่งที่ต้องทำ และเป้าหมายที่คาดหวัง ซึ่งหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบแต่ละงานอาจมีความสั้นยาวแตกต่างกันไป แต่ถ้าเกิดว่ารายละเอียดนั้นสามารถเขียนให้สั้นได้ก็ควรทำให้สั้นที่สุด เพื่อความอ่านง่าย และเข้าใจง่ายสำหรับผู้สมัคร ซึ่งในบริษัทที่มีขนาดไม่ใหญ่นัก บางตำแหน่งอาจมีรายละเอียดงานที่เกี่ยวข้องกับพวกเขามากกว่าบริษัทที่มีขนาดใหญ่ เนื่องมาจากการทำงานในบริษัทเล็ก ๆ อาจต้องสามารถทำงานได้รอบด้าน หรือช่วยงานตำแหน่งอื่นได้ แต่ก็ไม่ควรให้มีรายละเอียดงานเกิน 15 – 20 ข้อ แต่สิ่งสำคัญคือควรจะต้องเขียนให้ครบถ้วน ให้คนที่กำลังหางานรับรู้ว่าถ้าจะเข้ามาทำงานในตำแหน่งนี้ เขาจะต้องเจอกับหน้าที่อะไรบ้าง

คุณสมบัติ ทักษะ และความสามารถ

คุณสมบัติที่เขียนในประกาศงานเป็นส่วนที่ควรเขียนให้ครบถ้วนและชัดเจน ทั้งทักษะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้องานโดยตรงที่ผู้ต้องการสมัครงานควรมี เช่น ประสบการณ์และความรู้ความชำนาญในสายงานนั้น ทักษะที่ต้องใช้ในการทำงาน อย่างการนำเสนอ ทักษะการสื่อสาร หรือความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นทักษะที่สร้างได้ผ่านการเรียนรู้ ประสบการณ์ และการฝึกฝน รวมไปถึงคุณสมบัติอื่น ๆ ที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะนิสัย ทัศนคติ และบุคลิกภาพ อย่างการเป็นผู้นำ การทำงานร่วมกับผู้อื่น และการปรับตัว และสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ เวลาเขียนรายละเอียดทักษะและความสามารถ ควรเขียนให้เจาะจงและลงรายละเอียดที่ชัดเจน เช่น แทนที่จะเขียนว่า “มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์” ก็ให้ระบุให้ชัดเจนไปเลยว่า “สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft Excel ได้เป็นอย่างดี”ลงไปแทน