ขายประกันรถยนต์เป็นตัวแทนหรือนายหน้าประกันวินาศภัยแบบไหนดีกว่ากัน ?

ขายประกันรถยนต์เป็นตัวแทนหรือนายหน้าประกันวินาศภัยแบบไหนดีกว่ากัน ?

หลายคนยังสงสัยว่านายหน้า กับ ตัวแทน ประกันวินาศภัย แตกต่างกันอย่างไร และถ้าจะขายประกันรถยนต์ ควรเป็นนายหน้าปรือตัวแทนดี เรามาทำความเข้ากันก่อน ตัวแทนประกันภัยรถยนต์ ต้องสังกัดบริษัทประกันภัยที่ใดที่หนึ่งและสังกัดได้เพียงแห่งเดียว จึงสามารถ ขายประกันวินาศภัย ประกันภัย พ.ร.บ รถยนต์ได้ ที่สำคัญส่งงานได้เพียงบริษัทที่สังกัดเท่านั้น
นายหน้าประกันวินาศภัย ไม่ต้องสังกัดบริษัท สามารถขายงานส่งบริษัทประกันภัยที่ไหนก็ได้ แต่ต้องสมัครเปิดโค๊ตตามเงื่อนไขของบริษัทประกันนั้น ๆ จึงสามารถส่งงานได้ สมัครเปิดโค๊ตกี่บริษัทก็ได้ไม่จำกัด สินค้าประกันวินาศภัย ลูกค้า มีสัญญาตามกรมธรรม์กับบริษัทประกันภัย ปีต่อปี ทำให้ลูกค้ามีสิทธิ์เลือก ความคุ้มครอง เบี้ยประกัน การบริการ บริษัทใหม่เปลี่ยนได้ทุกปี ดังนั้น หากคุณต้องการขายประกันวินาศภัยที่มีทางเลือกให้ลูกค้าได้มากมาย เราขอแนะนำให้คุณเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ดีที่สุด